Toch nog bezwaar tegen zonnepark Er loopt wel degelijk een bezwaarprocedure tegen de aanleg van het grote zonnepanelenpark Lanakerveld. Dat bevestigt de Raad van State, tot verbazing van de gemeente Maastricht én ontwikkelaar Sunvest.

DOOR JOOS PHILIPPENS
De LIMBURGER 9-1-2022

Investeerder Sunvest meldt kort voor Kerstmis in een persbericht dat de vergunning voor het zonnepanelenpark Lanakerveld onherroepelijk is geworden. „Niemand stapt naar de Raad van State”, lichtte Joiil Nolten vervolgens toe namens Sunvest. Niets lijkt de komst van een breed lint van maximaal 32 hectare zonnepanelen nog tegen te houden. Ze moeten vanaf 2o23 duurzame stroom leveren aan ongeveer 18.ooo huishoudens.
Buurtraad Oud-Caberg laat weten een ‘lange en bittere strijd te hebben gevoerd met de gemeente Maastricht om het Lanakerveld te behouden als landbouwgebied: het oudste van Europa met minstens
7ooo jaar onafgebroken boerenleven’. De gang naar de Raad van State noemt spreekbuis Wytze Jellema echter zinloos. „Al het hevige protest en het overleg met de wethouder hadden geen resultaat en de Raad van State bekijkt alleen de procedure.”

Kritisch volger

Eén persoon staakt het verzet echter niet. Het gaat om Nic Pepels uit Malberg, de andere wijk die op het zonnepark zal uitkijken. Pepels, al vele jaren een kritisch volger van hoe de gemeente met ruimtelijke ordening omgaat, heeft een zaak aangespannen bij de Raad van State. Hij geeft De Limburger het dossiernummer, waarop de hoogste bestuursrechtbank bevestigt dat deze procedure nog loopt. Nadere gegevens verstrekt ze echter alleen aan belanghebbenden, zoals Pepels. Die zegt even geen energie te hebben om daar achteraan te gaan. Los van allerlei inhoudelijke bezwaren, richt Pepels zijn pijlen op de gevolgde procedure. Zo zou de gemeente de vergunning te vroeg ter inzage hebben gelegd. Ook zou ze haar eigen uitgangspunt geschonden hebben, namelijk dat bestemmingsplan en vergunning in één procedure behandeld worden.
Pepels wilde dat aan de reehtbank