head

 

Beste inwoners van Oud-Caberg

 

Noteert u al vast de volgende datums. Nadere aankondigingen, agenda’s en flyers volgen.

  • Openbare bijeenkomsten BR-OC in de Luibe in 2018
    Dinsdag 27 maart
    Dinsdag 26 juni
    Dinsdag 30 oktober
  • Zondag 10 juni 2018 is er weer de Broonk bij en in de Luibe aansluitend op de Processie

 

In het najaar volgt de cursus reanimatie m.b.v. AED en de Kerstactiviteit, maar die datums staan nog niet vast.

 

Wat betreft de ontwikkelingen rond de Zonneweide houden we jullie op de hoogte tijden de openbare bijeenkomsten

Als daar aanleiding toe is verspreiden wij een extra flyer en lassen eventueel een speciale vergadering in

 

Wytze Jellema

Voorzitter Buurtraad Oud-Caberg