BUURTRAAD OUD-CABERG

 head

 

OPENBARE VERGADERING over Buurtnetwerken

Dinsdag 28 november 2017 - 19:30 uur (tot 20:30 uur) - Locatie De Luibe

Deze extra bijeenkomst is bedoeld om nog een keer het Buurtnetwerken in onze wijk aan de orde te stellen. Wat is buurtnetwerken? Wel dat gaan we uitleggen aan het begin van de bijeenkomst. Dat zal overigens een beknopte uitleg zijn. Het komt erop neer, dat de gemeente op drie punten de huidige situatie wil ombuigen als het gaat om de contacten met de buurten en de buurtraden en om het verlenen van subsidie door de gemeente.

· De buurtraad is niet meer het enige of het belangrijkste gremium om mee te communiceren. Ook andere initiatiefnemers doen mee.

  • Met een nieuw subsidiebeleid innoveren we het vrijwilligersbeleid en de buurtnetwerken en we stimuleren burgerparticipatie met het ‘uitdagingsrecht’ .“ Aldus de gemeente op haar website

· Dat nieuwe subsidiebeleid impliceert overigens dat er (beduidend) minder geld is voor het ondersteunen van de activiteiten van buurtraden en aanverwante. En dat er sprake is van een drempelverhogende zware ambtelijke procedure (Tenders).

Wat wij hiervan vinden, daar kunnen wij het over hebben tijdens de bijeenkomst.

Veel belangrijker is wat we als buurtbewoners zelf kunnen en willen. De buurtraad is een bescheiden groepje van vier personen, wel ondersteund door een 25-tal mensen waar we op kunnen bouwen als er hulp nodig is.

Wij kunnen als Buurtraad niet meer aan, dan we nu doen. Daarom blijft er veel liggen. Op de achterzijde van deze flyer geven we in het kort aan wat dat is.

We willen alle buurtbewoners oproepen om de Luibe te bezoeken op dinsdag 28 november 19:30 uur. Alle buurtbewoners, die mogelijk een van aan de ommezijde vermelde punten willen oppakken. Dat kan onder de vlag van de buurtraad, maar dat hoeft helemaal niet. Misschien is er op de genoemde punten meer uitleg nodig? Dat is meer dan waarschijnlijk.

Zijn er andere punten, waarvan jullie vinden, dat die belangrijk zijn en dat die moeten worden opgepakt? Die helemaal nog niet op ons lijstje staan. Kom, wij horen dat graag en misschien kunnen we jullie op weg helpen. Denk gerust out-of-the-box.

De koffie en de vlaai staan klaar!

  

 

Activiteiten en onderwerpen die binnen onze buurt ( meer) aandacht nodig hebben.

In willekeurige volgorde en ter aanvulling ….

Het gaat erom, dat een of meer personen een bepaalde kar trekken of gaan meedoen, waarbij de buurtraad voor zover daar behoefte aan is en voor zover mogelijk ondersteunt.

1

Stimulering Broonk

2

Stimulering Kerstactiviteit

3

Eenzaamheid in onze Wijk

4

Wegen struiken en bomen Lanakerveld en in de buurt zelf; herwaardering holle wegen en belendende heggen

5

Communicatie en uitbouw Website van de buurtraad naar en bredere site waarop meer mensen en groeperingen hun ei kwijt kunnen. Ook discussie met verschillende meningen!

6

Overlast Industrieel geluid vooral vanuit Lanakerveld (België)

7

Stimulering Jeu de Boules (drie banen in de wijk)

8

Netwerk van AED en BHV-ers in onze wijk

9

Presentaties en cultuurhistorische initiatieven, waaronder de Landmarks, de boerderijen en veel meer!

10

Windmolens in en nabij het Lanakerveld

11

Intensivering samenwerking met Traject

12

Veiligheid en Buurt Alert; intensivering contacten met Veilige Buurten Team

13

Een soort Markplaats Oud-Caberg (spullen en wederzijdse hulp); kan via onze site

14

Werkgroep Duurzaamheid

15

Werkgroep inrichting en bestemmingsplan Lanakerveld, Dossier Albertknoop en aanverwante

16

………………………….

17

 

 

 

 

Nota Bene: Bij vragen vooraf Eric Smeets 06-49698489