head

 

14 maart 2017, aanvang 20:00 uur, locatie De Luibe

De buurtraad Oud Caberg nodigt de bewoners uit om de openbare vergadering op 14 maart bij te wonen. Deze keer zal de nadruk vallen op de recente plannen van de gemeente om in het Lanakerveld een Zonneweide aan te leggen. Dat behelst een zeer fors oppervlakte aan zonnepanelen op de grond. Een mooi initiatief? Misschien. Maar er zijn zeker ook andere opties en andere belangen. Over de Zonneweide hebben we de nodige vragen aan de plannenmakers. Er zijn nogal wat onduidelijkheden. Daarnaast aandacht voor de andere zaken in het Lanakerveld. Zoals de rondweg Smeermaas. Hoe gaat die lopen? Dat is maar één voorbeeld. De gemeente gaat niet in op het verzoek van de buurtraad om in overleg een totaalplan voor te leggen. Nu bewegen we ons van het ene naar het andere deelplan.


De buurtraad wil graag weten wat de bewoners vinden?


Andere agendapunten zijn:

  • Introductie voorzitter, mededelingen en vaststelling agenda
  • Verslag vorige vergadering 
  • Buurtnetwerken en daarmee samenhangend activiteiten en initiatieven, die in onze buurt kunnen worden opgepakt
  • Dit punt schuift mogelijk geheel of deels op naar de volgende openbare bijeenkomst in juni.
  • Wat verder ter tafel komt en rondvraag

Zie o.a. de dossiers Albertknoop en Lanakerveld. Lees ook nog eens ons manifest in drie delen. Dat is waar het de huidige buurtraad om gaat.


Wij hopen op een hoge opkomst.