Bij deze nodigt de buurtraad Oud-Caberg de bewoners van Oud-Caberg uit om de kerstontmoeting te bezoeken die gehouden wordt in een tent op de Atlasdonk.

De buurtraad Oud-Caberg wil op deze manier het jaar 2016 afsluiten en de inwoners van onze mooie buurt de kans geven om in een Kerstsfeer 2016 te evalueren en vooruit te kijken naar 2017.

In de tent is de gelegenheid om een kop erwtensoep of kop wildgoulash te nuttigen onder het genot van een “glühwein”, een gewoon wijntje of een kop warme chocolademelk, alles met op de achtergrond gezellige kerstmuziek.

Loop gerust eens binnen…………….tot zaterdag 17 december a.s.

 

kerstslinger

             logo ma

   
 

Datum:

9 december 2014

Volgnummer:

Shh-141209

   
 

Persbericht

Veranderingen op het gebied van zorg, ondersteuning en jeugdhulp/-zorg

Vanaf 1 januari 2015 verandert de organisatie van zorg en ondersteuning. Gemeenten, zorgverzekeraars en het rijk worden hier samen verantwoordelijk voor.

Wie is in 2015 waarvoor verantwoordelijk?

 

Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015)

Ondersteuning thuis wordt een taak van de gemeente.

Voorbeelden van ondersteuning thuis:

• begeleiding

• dagbesteding

• beschermd wonen

Jeugdwet

Per 1 januari 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor:

• informatie en advies bij opvoeden

• alle vormen van jeugdhulp, inclusief specialistische hulp zoals geestelijke gezondheidszorg, zorg voor jongeren met een beperking of de gesloten jeugdzorg;

• de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen;

• de uitvoering van de jeugdreclassering;

• advies en verwerking van meldingen over huiselijk geweld en kindermishandeling.

Zorgverzekeringswet (Zvw)

Verpleging en verzorging thuis (bijvoorbeeld het toedienen van medicijnen en hulp bij het douchen) zijn vanaf 1 januari 2015 onderdeel van het basispakket van uw zorgverzekering.

Wet langdurige zorg (Wlz)

Het Rijk blijft verantwoordelijk voor de zorg aan mensen die de hele dag intensieve zorg en toezicht dichtbij nodig hebben. Er komen meer mogelijkheden om deze zorg thuis te ontvangen. Mensen die deze zorg niet thuis willen krijgen, kunnen naar een zorginstelling.

Verandert er iets voor mij?

Als u een van de hierboven genoemde indicaties heeft die doorloopt in 2015 dan ontvangt u deze ondersteuning tot en met 31 december 2015. Behalve als uw indicatie eerder in 2015 afloopt. Dit is een overgangstermijn. Vóór 1 januari 2016 gaat de gemeente met u in gesprek om uw situatie opnieuw te beoordelen.

Vragen?

Meer informatie vindt u op www.gemeentemaastricht.nl/decentralisaties

U kunt ook bellen: 14 043, keuze 2 voor Wmo en keuze 3 voor Jeugd

Mailen kan via wmo@maastricht.nl of jeugd@maastricht.nl

 

 _____________________________________________________________________________

Noot voor de redactie:

Wilt u meer weten?

Neem contact op met Sigrid Haenen via sigrid.haenen@maastricht.nl of 043 3505179