Onze Buurtraad is op zoek naar een nieuwe voorzitter.
Onze huidige voorzitter heeft de functie met ingang van 1 juli 2013 neergelegd.
Hieronder treft u de profielschets aan. De voorzitter dient te beschikken over kwaliteiten die nodig zijn om de volgende activiteiten te kunnen ontplooien:
1. Het beleggen en leiden van de bestuurs- en openbare vergaderingen.
2. Het samenstellen van de agenda in overleg met de leden van het dagelijks betuur.
3. Het leiden en aansturen van het dagelijks bestuur.
4. Het ontplooien van noodzakelijke initiatieven.
5. Het namens de buurt voeren van overleg met overheidsinstanties. De voorzitter is de intermediair tussen buurt en overheid. Hij/zij vormt het gezicht van de buurt.