Onze Buurtraad is op zoek naar een nieuwe voorzitter.
Onze huidige voorzitter heeft de functie met ingang van 1 juli 2013 neergelegd.
Hieronder treft u de profielschets aan. De voorzitter dient te beschikken over kwaliteiten die nodig zijn om de volgende activiteiten te kunnen ontplooien:
1. Het beleggen en leiden van de bestuurs- en openbare vergaderingen.
2. Het samenstellen van de agenda in overleg met de leden van het dagelijks betuur.
3. Het leiden en aansturen van het dagelijks bestuur.
4. Het ontplooien van noodzakelijke initiatieven.
5. Het namens de buurt voeren van overleg met overheidsinstanties. De voorzitter is de intermediair tussen buurt en overheid. Hij/zij vormt het gezicht van de buurt.


De voorzitter beschikt over communicatieve vaardigheden, zowel in woord als geschrift, dient het algemeen belang, is integer en stelt zich onbaatzuchtig op.
Tijdsinvestering is sterk afhankelijk van de actualiteit en persoonlijke mogelijkheden.
Stedelijk is afgesproken dat er geen dubbelfuncties mogen bestaan: de voorzitter politiek onafhankelijk te zijn en maakt zeker geen deel uit van de gemeenteraad.

Interesse?
Neem dan contact op met:
Wytze Jellema
Voorzitter (interim)
Pergamijndonk 4
6218 GV Maastricht
T 043-3476828
@ wytze.jellema@home.nl