30 januari jl. is de Buurtraad Oud-Caberg bijgepraat over het plangebied Albert Knoop. Hier vindt u een digitale versie van de presentatie. Het plangebied Albertknoop kent de volgende partners: beide provincies Limburg, gemeenten Maastricht en Lanaken en de Belgische NV de Scheepvaart. Voor onze buurt is het plan van belang in verband met:

1. De plannen voor een grensoverschrijdend bedrijventerrein. Op dit moment is het binnen onze stadsgrenzen liggende toekomstige bedrijventerrein benoemd tot reservelocatie, en vormt dus niet direct een bedreiging. De Buurtraad zal de ontwikkelingen aan Belgische zijde van het bedrijventerrein/industriegebied goed bewaken.

2. NV de Scheepvaart heeft op een heel groot gebied tot aan de grens met Malberg industrierechten. De afstand tot de wijk dreigt te klein te worden.

3. Aanleg van de groene bufferzone tussen onze woonwijken en het industriegebied. Zodra hier concrete plannen voor zijn, worden deze aan de buurten voorgelegd.

4. Realisering van een betere hemelwaterafvoer (maar tevens calamiteitenwater) in het Zouwdal en bij de Kantoorweg.

5. Aanleg nieuwe weg om het kruispunt in Smeermaas te ontlasten.

Bij de volgende openbare vergadering van de Buurtraad op 19 maart a.s. kan e.e.a. nader worden toegelicht en zal de Buurtraad ingaan op de acties die zij onderneemt.