Zoals u wel zult begrijpen is de openbare vergadering van de buurtraad Oud-Caberg op 10 april a.s. afgelast i.v.m. de coronacrisis en zal op een later tijdstip dit jaar plaatsvinden. Uiteraard is het jammer dat we niet kunnen praten over heikele onderwerpen zoals de zonneweide en de nieuwe windturbines maar gezondheid gaat boven alles.

De buurtraad Oud-Caberg wenst u veel sterkte en wijsheid toe in deze moeilijke periode, maar blijf vooral gezond. Mocht er behoefte zijn aan contact schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Alle informatie staat op onze site.

Met vriendelijke groet,

Jos Martin

Secretaris buurtraad Oud-Caberg

De buurtraad faciliteert een Reanimatiecursus en wel op zaterdag 11 april in de Luibe aan de van Akenweg 15.

De cursus is gratis en duurt van 10:00 uur tot maximaal 13:00 uur. Er zijn nog enkele plekken beschikbaar.

Meld je aan door het formulier in te vullen of bij Eric Smeets (06-44800699)  

head

 

Beste inwoners van Oud-Caberg

 

Noteert u al vast de volgende datums. Nadere aankondigingen, agenda’s en flyers volgen.

  • Openbare bijeenkomsten BR-OC in de Luibe in 2018
    Dinsdag 27 maart
    Dinsdag 26 juni
    Dinsdag 30 oktober
  • Zondag 10 juni 2018 is er weer de Broonk bij en in de Luibe aansluitend op de Processie

 

In het najaar volgt de cursus reanimatie m.b.v. AED en de Kerstactiviteit, maar die datums staan nog niet vast.

 

Wat betreft de ontwikkelingen rond de Zonneweide houden we jullie op de hoogte tijden de openbare bijeenkomsten

Als daar aanleiding toe is verspreiden wij een extra flyer en lassen eventueel een speciale vergadering in

 

Wytze Jellema

Voorzitter Buurtraad Oud-Caberg

kerst banner

Oud-Caberg in 1968: het boeren leven

broonk 2015

DOOR ONZE CATERAAR WORDT ER EEN DRANKJE GESERVEERD EN EEN BBQ-TENT INGERICHT.
AANVANG DIRECT NA DE PROCESSIE TOT 22.00 UUR.
TOT ZIENS OP 7 JUNI !!!