De Tisiushoeve werd rond het midden van de achttiende eeuw gebouwd. Uit deze periode dateert momenteel nog het herenhuis aan de zijde van de Van Akenweg en de aangrenzende inrijpoort. Het herenhuis is grotendeels met speklagen opgebouwd. Aanvankelijk had dit huis een vrij gesloten karakter: aan de binnenplaats is dit beeld nog bewaard gebleven. Hier bevindt zich op de begane grond slechts een deur met een hardstenen omlijsting en op de verdieping zijn twee vensters aangebracht, waarbij het rechter exemplaar met een middenstijl is uitgevoerd. In de nokgevel aan het oostzijde zijn enkele kleine ronde openingen gemaakt en deze hebben wellicht als duiven-vliegopeningen gediend. Aan de binnenplaats is nog een grote hooischuur met twee segmentboog-poorten bewaard gebleven. Het woonhuis van de pachter dateert uit 1940. De vrijstaande inrijpoort is ingekaderd tussen twee geblokte muurdammen, waarop een kroonlijst rust met daarboven een smal schilddakje. In de sluitsteen van de poortomlijsting staat het stichtingsjaartal 1749. De boerderij wordt omsloten door een fraaie mergelmuur met een toepasselijk Maria-beeldje.
Het bijzondere is dat de Tisiushoeve nog in volle werking is, en in een aantal opzichten nog steeds werkt binnen de Zuid-Limburgse agrarische patronen die in de middeleeuwen ontstaan zijn. Anno 2003 worden de huisweiden bij de boerderijen nog steeds voor de veeteelt gebruikt en wordt het vee van de Tisiushoeve 's avonds naar de boerderij aan de overkant gedreven. Tegenwoordig ligt de verhouding akkerbouw-veeteelt daar nog precies zoals in de Middeleeuwen.
Jonge opvolgers hebben de boerderij van hun vader overgenomen. Beter kan een monument niet in zijn context worden bewaard. In het boerderijwinkeltje kunt U nog steeds producten van Oud Cabergse en andere bodem kopen.

vanakenweg84