Versie 0.3 d.d. 14 juni 2017

Dit document is bedoeld als verantwoording en bijdrage van de buurtraad inzake de lopende procedure over de verdere planvorming rond een Zonneweide in het Lanakerveld. De BROC zal constructief meewerken aan de verdere vormgeving van een eventuele inrichting, maar om misverstanden te voorkomen, alleen onder de restrictie ÁlsDán.
De buurtraad opereert op basis van een door de inwoners van de buurt op een openbare vergadering door de 45 aanwezigen (twee onthoudingen) bekrachtigde intentieverklaring, dat wij als buurt deze uiterst groffe ingreep en verdere aftakeling in het Lanakerveld niet willen.

De argumenten van ‘de gemeente’ en de buurtraad staan op belangrijke punten nogal haaks op elkaar, dat de BROC in dit document daar niet gedetailleerd op in gaat. Wel een aantal kanttekeningen om het standpunt van de BROC toe te lichten:

 • De procedure rond de inrichting van een Zonneweide op de Belvédère berg is voor ons niet te volgen. Is dat al besloten? Dan is dat is de zoveelste aanslag op onze habitat. Moet onze wijk dan alleen al in deze kwestie twee keer door de knieën. Ook nog een keer in het Lanakerveld zelf. I.p.v. herstel van dat gebied, dus verdere afbraak.
 • De argumentatie dat het Lanakerveld als enige locatie geschikt is voor een Zonneweide binnen de grenzen van de gemeente is misleidend. Dus naast en behalve ook de Belvédère berg. We kunnen diverse geschikte locaties aanwijzen, binnen de gemeentegrenzen.
 • Dat ‘het’ binnen de grenzen van Maastricht moet is een bekrompen uitgangspunt, dat we ook bij de plannen rond de DECM in 2010-2012 hebben moeten bestrijden. En met succes.
 • De gemeente hanteert een én-én-aanpak om haar duurzaamheids-doelstelling te halen. Maar de haalbaarheid, de bijdrage aan de doelstelling, de kosten en baten, de prioritering van al die deelplannen, daar moet je blind op vertrouwen. We hebben geen overzicht van al die plannen.
 • Het onoplosbare kluwen van economische belangen van bv. de middenstand in Maastricht, de milieulobby, de bereikbaarheid van de stad, de werkgelegenheid en het milieu wordt gecamoufleerd. Daar hebben wij begrip voor. Want dat is een duivelsdilemma. De bijdrage van de boeren aan voedselvoorziening op korte afstand van de gebruikers telt niet mee?
 • De argumentatie van de gemeente voor de Zonneweide, per se in het Lanakerveld, is gebaseerd op discutabele argumenten. Als een gevolg van ongelukkige beslissingen in het verleden. Er zijn ongeveer €10 miljoen euro afgeschreven. Geld van de burgers. Dan nu wel een pachtprijs van ruim het dubbele van wat de boeren op dit moment betalen. Dat zijn marginale meer-opbrengsten. Symboolpolitiek, kijk eens, we hebben ons niet vergist, we zijn goed bezig! Een achteraf om meerderer redenen foute beslissing in het verleden is geen argument om er dan maar een Zonneweide te plannen.
 • Er zijn de nodige gebieden die beter geschikt zijn voor Zonneweiden. Er worden terecht overal rond Maastricht energie gestoken in de upgrade van de randen van de stad en bv. ook de A2 traverse. Vanuit Veldwezelt gezien gebeurt dat gelukkig eindelijk ook aan de westrand. Maar het Lanakerveld vanaf de Van Akenweg tot en met de Belvédère is tot nu toe het stiefkind.
 • Het Lanakerveld is een uniek gebied, waar geen vierkante-meter meer van af moet. Ook niet door de recente al in uitvoering zijnde nieuwe ovonde aan de Brusselse weg. Dat klinkt kinderachtig gezien de beperkte oppervlakte. En de eventuele nieuwe randweg rond Smeermaas. Alles behalve kinderachtig. En zeker niet door een massale Zonneweide van meer dan 70 voetbal velden. Een- derde van het Nederlandse deel van het hele gebied. En de Belgen graven onder tussen verder en verder grond af vanaf de Hazendans tot de Brusselse weg. Al een feit. Het landbouwkarakter als oudste van Europa. De Landmarks, waar veel geld aan is uitgegeven. Doet er allemaal niet toe. Van onze postzegel blijft minder en minder over.
 • De buurtraad en de boeren van Oud-Caberg zitten op één lijn. De argumenten van de gemeente, dat de boeren riante financiële vergoedingen hebben ontvangen en daarom geen recht van spreken hebben, staan daar volledigbuiten. Het gaat om de kwaliteit van de beslissing.
 • We hebben het hier over de kostbare lössgrond van Zuid-Limburg. Die grond in het Lanakerveld is er niet voor een zonneweide.
 • Er ligt elders waardeloze grond braak. Leg daar de zonnepanelen. Met waardeloos bedoelen we niet, dat er in de boeken  van de gemeente geen waarde op geplakt is. Of dat ze uberhaupt al in het bezit van de gemeente zijn. Met waardeloos bedoelen we grond die braak ligt, waarvoor voorlopig geen bestemming is en die geen belangrijke agrarische of  recreatieve functie heeft.

AlsDan:

Voor zover een Zonneweide in het Lanakerveld realiteit zou worden heeft de BROC voorlopig de volgende punten. Er zullen aanvullingen volgen op basis overleg waaronder tijdens de openbare vergaderingen in de Luibe en de ontwikkelingen en discussies in de werkgroep onder leiding van Marianne Bauling.

Dan toch voorlopig de volgende lijst in telegramstijl:

                                                                  In willekeurige volgorde

 • Welke oppervlakten zijn er mee gemoeid en wat zijn de varianten
 • Moet het zo massaal, >70 voetbalvelden
 • Het moet minder, er moet meer respect zijn voor het areaal landbouwgrond
 • Er moeten geen concessies worden gedaan aan het visueel afschermen en het areaal voor de panelen; het afschermen gaat voor!
 • Hoe liggen de panelen, hoe hoog komen ze
 • Schittering in de zon, kleur van de panelen
 • Toch geen gebouwen of masten in ons veld
 • Toegangswegen voor bouw en onderhoud vanuit België en niet door het veld
 • Hoe zit het met de rechtszaak met Imtech en de blokkade op de Belvédère; kunnen we die €2,7 miljoen niet inzetten voor onze groene borstwering
 • Kunnen omwonenden een belang nemen
 • Wordt het een nogo-area (hekken e.d. i.v.m. vandalisme en sabotage)
 • Wat betekent inpassen in het landschap (w.o. golven in kavels); wat zijn de varianten
 • Er komt toch geen verlichting in de avond en nacht
 • Belangrijk punt: de hele weide verdwijnt achter een robuuste groene verhoogde borstwering, met name ook achter het betonnen fietspad; maar waar komt die borst wering; langs het fietspad of langs de grens; dat laatste is beter, ook voor het rendement van de panelen; maar dan moet de alles-behalve-toereikende-huidige-borstwering langs het fietspad daarnaast ook alsnog substantieel worden verbeterd, vooral kwa hoogte;
 • Wat is het overleg met de Belgen? Euregio toch!
 • Wat kost het plan, wie betaalt, wie verdient, kunnen subsidies niet anders worden benut of is het een kwestie van ‘potten’ gebruiken
 • Hoe zit het met de waterafvoer en de aansluiting met de lopende problematiek in deze
 • Kunnen de panelen verlaagd worden aangelegd, waarbij we de grond gebruiken voor de groene borstwering
 • ….
 • ….