Gemeente wil nieuw onderzoek Milieu-inspectie

Mysterieuze ‘bromtoon’ houdt Lanakenaren uit hun slaap

De gemeente Lanaken is met een eigen onderzoek gestart om de oorzaak van een mysterieus, storend brommend geluid te achterhalen. Via een meldingsformulier op de website kunnen inwoners hun waarnemingen registreren. Daarnaast voert de gemeente ook eigen metingen uit. “We hopen zo de Milieu-inspectie te kunnen overtuigen om een nieuw onderzoek naar de geluidshinder te starten”, zegt milieuschepen Christel Gorissen (sp.a-Groen).

14 december 2018

Heb jij last van laagfrequent geluid? Laat het ons weten!

Laagfrequent geluid is geluid met een frequentie onder de 100 Hertz en kan afkomstig zijn van de industrie, machines, ventilatoren en dergelijke. Maar het kan ook komen van zwaar verkeer zoals treinen, vliegtuigen en wegverkeer van vrachtwagens. Hoe lager de frequentie van het geluid, hoe lager de toon. Het wordt dan ook ervaren als zwaar gebrom, gezoem of als een druk die gevoeld wordt op de oren, het hoofd, de keel of de borst. Heeft u hier last van? Laat het ons weten via de enquête!

Laagfrequent geluid?

Geluid is een trilling van de lucht. Deze worden uitgedrukt in Hertz. Een geluidstrilling van 1 seconde komt overeen met 1 Hertz. Wij kunnen geluid waarnemen tussen 20 en 20.000 Hertz. “Gewoon” geluid zit tussen de 125 en 8.000 Hertz. Hoe meer trillingen, hoe hoger de frequentie en dus hoe hoger de toon. Laagfrequent geluid zijn geluidstrillingen onder 100 Hertz.

Wat veroorzaakt laagfrequent geluid?

Dit type geluid wordt veroorzaakt door zware machines zoals pompen, motoren en aggregaten. Ook wasmachines, CV-pompen en ventilatoren kunnen dit geluid voortdragen. Als je laagfrequent geluid zichtbaar zou maken in een golfpatroon, kun je zien dat dit lange golven maakt. Deze lange golven kunnen zich tot kilometers ver van de bron verplaatsen. Daardoor is de geluidsbron moeilijk te herkennen: men hoort nog alleen het laagfrequent geluid en kan soms niet bepalen of het waargenomen geluid door een trein, vrachtwagen of een technische installatie wordt geproduceerd.

Hinder door laagfrequent geluid

Laagfrequent geluid kan hinder veroorzaken, zelfs wanneer ze onhoorbaar zijn. Het heeft te maken met de gevoeligheid voor dit soort akoestische trillingen van bepaalde gehoorzenuwcellen, de buitenste haarcellen. Men kan daardoor onhoorbare niveaus van laagfrequent geluid voelen als druk in de oren.

Normering van laagfrequent geluid

Op het gebied van infra- en laagfrequent geluid bestaat er geen specifieke reglementering. Laagfrequent geluid moet aan dezelfde wetten voldoen als al het andere geluid. Als gemeente willen we nagaan of onze inwoners hinder ondervinden van laagfrequent geluid. Deze gegevens zullen vervolgens gebundeld en doorgegeven worden aan de gewestelijke administratie.