Dat aan de westkant van Maastricht geen Cabergkanaal komt, ligt woensdag zwart op wit vast. Minister Melanie Schultz (Infrastructuur) en haar Vlaamse collega Hilde Crevits hebben woensdag een verdrag ondertekend waarmee zij het schrappen van de voor het kanaal gereserveerde ruimte vastleggen.
Het circa vier kilometer lange kanaal had het Belgische Albertkanaal met het Nederlandse Julianakanaal moeten verbinden en zo voor tijdwinst voor de scheepvaart moeten zorgen. Enkele jaren geleden werd na onderzoek van het Secretariaat-Generaal voor de Benelux al duidelijk dat het plan afgeblazen zou worden. De winst van 15 kilometer minder varen voor de scheepvaart zou niet opwegen tegen de belemmeringen die het kanaal oplevert voor de ontwikkeling van het grensoverschrijdende industrieterrein Albertknoop tussen Maastricht en Lanaken.
Bron: Dagblad de Limburger 27 februari 2013