Deze oude boerderij werd rond 1820 door dezelfde Luikse familie Rousseau gesticht, die ook de smid naar het dorp bracht. Sindsdien is hij altijd in familiebezit gebleven. Nu bevat hij de Galerie en Kunstuitleen van de bekende Maastrichtse kunstenaar Chrit Rousseau. Chrit Rousseau verwierf zich faam als schilder van de clown en het carnaval. Later liet hij zich door zijn reizen inspireren.

Postbaan-21