De oudste delen stammen van voor 1748 – ze staan al op de kaart van Maurits van Saksen. Toen was het nog geen carréboerderij – deze ontstonden pas in de 18e eeuw. Deze boerderij laat goed de overgang zien.
De carréboerderij aan de Van Akenweg 107 heeft een hoge inrijpoort aan de straatzijde. In de vleugel aan de noordzijde is de woning van de hoeve gepositioneerd en aan de westzijde staat de hooischuur, terwijl de stallen aan de zuidzijde staan. De hoeve werd in 1791 gebouwd, blijkens de inscriptie "Anno 1791″in de topgevel van het woonhuis. Op de sluitsteen van de poort staan de initialen C & N met een hartje en het jaartal 1803.
Op het achtererf bevindt zich nog een vrijstaand bakhuis. De monumentale oven is in de jaren '60 door de gemeente weggehaald toen de nieuwbouwwijk aan de oude dorpskern werd toegevoegd.
Dat de boerderij inderdaad op de fundamenten van een kleinere boerderij gebouwd is, bewijzen de kelders die wat smaller dan de boerderij zelf zijn. De toenmalige pachter heeft in 1929/30 brand in de boerderij gesticht. Bij de herbouw is het woonhuis en de aanpalende stal gemoderniseerd. Toen kwam er de familie Smeets-Veugen als pachters in, waarvan het laatste lid in 1999 overleden is.
De boomgaard bevat walnotenbomen van na de brand uit 1930 en sommige bomen uit een eerdere periode, die de brand overleefd hebben. De huisweide wordt begraasd door mergellandschapen van een (part-time) herder aan de Brusselseweg. De Provincie Limburg heeft dit gebied erkend als een gebied van hoge landschappelijke waarde.

vanakenweg107