Volgens de werkgroep ATAC is bij de Kantoorweg, tegen de spoordijk aan, een dassenburcht ontdekt. Dit gegeven is inmiddels doorgegeven aan de advocaat, de heer Lamers, die zegt deze informatie zeer waardevol te vinden. Hij zal dit feit zeker meenemen in eventuele toekomstige stappen tegen de Gemeente Maastricht.