Bron: Dagblad de Limburger 18-04-2008

Eijsden/Maastricht - Eijsden aanvaardt de uitnodiging van burgemeester Leers om te komen praten over een proef met een beperkte coffeecorner. Dat heeft de coffeeshopcommissie die de hele Eijsdense gemeenteraard vertegenwoordigt, aan Maastricht laten weten. Voorwaarde is wel dat Maastricht Eijsden eerst beter informeert.

Tijdens het onlangs door dagblad De Limburger georganiseerde coffeecornerdebat deed Leers Eijsden een handreiking: geen grote coffeecorner met drie shops aan de Oosterweg/Köbbesweg, maar een proef met een veel kleinere corner op een meer geschikte plek. Zou na drie jaar blijken dat de overlast is toegenomen, dan is het gelijk einde verhaal. Maastricht zette een en ander voor Eijsden op schrift.

"Wij hebben naar dat voorstel gekeken, maar gaan daar nog niet inhoudelijk op in. Wij hebben teruggeschreven dat wij eerst antwoord verwachten op vragen die wij in januari hebben gesteld, toen deputé Ger Driessen probeerde te bemiddelen", zegt John Willems van de coffeeshopcommissie. "Zo heeft Maastricht afspraken gemaakt met de koffieshophouders. Die kennen wij niet exact. Dat is voor ons relevante informatie. En zo is er meer."

Uit een inventarisatie van Driessens bemiddelingspoging blijkt dat Eijsden verder antwoord verwacht op vragen over het 'handhavingsarrangement' rond de coffeecorner. Dit is een zaak waarover Maastricht pas deze maand in gesprek is gegaan met een klankbordgroep, waarin ondermeer omwonenden en buurtplatforms zitting hebben. Ook over de inzet van politie en marechaussee en andere aspecten van handhaving leven vragen in Eijsden.

John Lahaye, griffie van de gemeente Eijsden: "Onze insteek is positief, zonder op de uitkomst vooruit te willen lopen. Maar wij moeten wel op gelijkwaardige basis aan tafel zitten." Dat Leers schermt met ruim zeventig overlegmomenten maakt in Eijsden geen indruk, aldus Lahaye. "Ik heb dat lijstje tijdens de bemiddeling door de provincie ingezien. Daar stond ook een interview met TV Eijsden op - wat ons betreft geen overleg. Daar stonden ook mededelingen gedaan tijdens diverse gremia op - wat ons betreft geen overleg."

Willems wijst erop dat de zaak nog onder de rechter is. "De voorzieningenrechter moet nu uitspraak doen. Daarnaast loopt nog een bezwaarschriftprocedure. Dan is het toch logisch dat Eijsden voorzichtig is? Daarnaast hechten wij groot belang aan de opstelling van Visé en Voeren. Dat zijn ónze buren."