Bron: Dagblad de Limburger 28-08-2008

Maastricht - Verplaatsing van koffieshops naar de coffeecorners is geen vrijbrief voor het voorhanden hebben van ongelimiteerde voorraden wiet, zegt burgemeester Gerd Leers.

De koffieshophouders krijgen geen garantie dat ook grote verkooppunten van cannabis onder het gedoogbeleid vallen. Dat zegt burgemeester Gerd Leers van Maastricht in reactie op de eis van de koffieshophouders die vrezen dat grootschaligheid kan leiden tot sluiting, zoals onlangs bij koffieshop Checkpoint in Terneuzen is gebeurd. Zij zeggen niet te willen investeren in het plan voor coffeecorners aan de randen van Maastricht als ze geen duidelijkheid hebben over hoeveel kilo ze per week mogen omzetten.

Volgens Leers verlangt de Vereniging van Officiële Coffeeshophouders Maastricht (VOCM) daarmee een zekerheid "die we niet kunnen geven". De koffieshophouders zullen zich aan de in het gedoogbeleid vastgestelde regels moeten houden. Dat betekent dat niet meer dan 500 gram wiet op enig moment aanwezig mag zijn.

De clustering van de wietwinkels in coffeecorners aan de rand van de stad wijzigt niets aan het bestaande gedoogbeleid. Het plan is ingezet vanwege de overlast in de binnenstad, om te voorkomen dat drugsrunners vrij spel hebben, niet om grootschaligheid na te streven, zegt Leers. "Het risico voor de koffieshopondernemer is onveranderd. Het blijven zelfstandige ondernemingen naast elkaar. Als de koffieshops niet meegaan in de plannen, rest een harde aanpak via de voorkeur.

Wij gaan niet actief de bevoorrading aanpakken. We spelen geen dubbelspel. De achterdeur wordt alleen aangepakt daar waar sprake is van grotere hoeveelheden softdrugs dan toegestaan. Maar het kan nooit zo zijn dat met de verplaatsing naar de coffeecorners een vrijbrief wordt gegeven dat we niet handhaven op het overtreden van die 500 gram-regel." Als een koffieshop zo grootschalig gaat opereren dat er meer voorraad nodig is dan wordt gedoogd, is dàt het bedrijfsrisico van de eigenaar, zegt Leers. Hij zit daarmee op dezelfde lijn als het Openbaar Ministerie in Maastricht dat de koffieshops heeft laten weten dat 'grootschaligheid een ondernemersrisico' is.