Bron: Dagblad de Limburger 24-09-2008

Maastricht - De gemeenteraad van Maastricht beslist in november, met of zonder rapport en aanbeveling van onderzoekers , over verdere uitvoering van de koffieshop-verplaatsing.

Burgemeester Gerd Leers van Maastricht vraagt de provincie haast te maken met de presentatie van het onderzoek naar de euregionale drugsproblematiek en aanbeveling van de aanpak ervan. De gemeenteraad van Maastricht beslist in november over de verdere uitvoering van de verplaatsing van een aantal koffieshops van het centrum naar de randen van de stad, het plan CoffeeCorner. Daarmee verwacht de gemeente de massale toestroom van drugstoeristen naar de binnenstad te voorkomen en de overlast van drugsrunners beter zichtbaar en controleerbaar te maken.

Die drugsrunners houden zich veelal op in de omgeving van koffieshops. Ze proberen daar klanten af te vangen en door te leiden naar één van de 150 illegale 'kiloadressen' in de stad. Ze weten nu vaak op te gaan in de drukte van de binnenstad en zijn daardoor moeilijker aan te pakken.

De besluitvorming over de coffeecorners is een maand uitgesteld vanwege vertraging bij de onderzoekers Fijnaut en De Ruyver. De politieke partijen in Maastricht willen voorkomen dat ze zonder kennisname van de belangrijkste aanbevelingen besluiten nemen over de koffieshop-verplaatsing, maar willen tevens de zaak niet langer uitstellen.

"Het loopt al vanaf 2005. Er is al veel vertraging geweest, de raad wil vooruit en de zaak in gang zetten", zegt Leers. "De huidige situatie legt een enorme claim op de capaciteit van politie en bestuur, en het gevoel van onveiligheid van mensen in de binnenstad kunnen we niet laten voortduren. Er moeten knopen worden doorgehakt, zodat gewerkt kan worden aan de daadwerkelijke verplaatsing. Daar gaat ook nog wel enige tijd overheen".

De gemeenteraad hakt in november formeel de knoop door over de verplaatsing van koffieshops naar de Köbbesweg aan de grens met Eijsden en de François de Veyestraat bij de Noorderbrug. De gemeente Maastricht gaat er vanuit dat het onderzoek zal uitwijzen dat de drugsproblematiek een euregionale zaak is en niet alleen een probleem van Maastricht. Ze verwacht aanbevelingen voor concrete maatregelen om de druk op de stad te verminderen.

De buurgemeenten kunnen kiezen of ze mee zoeken naar een oplossing voor het probleem, maar Maastricht gaat door, luidt de boodschap. Leers:"Ik kan ene onwillige kameel wel naar de drinkbak leiden, maar hem niet dwingen om te drinken."

Nog deze week verwacht de gemeente de informatie van aanvullend onderzoek. Dat is na uitspraak van de voorzieningenrechter in maart gevraagd om locatiekeuze, overlastbestrijding en verwachte bezoekersaantallen beter te kunnen motiveren.