Bron: Dagblad de Limburger 25-09-2008

Maastricht - Burgemeester Leers overlegt met koffieshophouders over vrijwillige beperking van het aantal verkooppunten. Onderling verhandelen van vloeroppervlak is een optie.

Burgemeester Gerd Leers is voorzichtige gesprekken begonnen met koffieshophouders in Maastricht over vrijwillige beperking van het aantal koffieshops. Daar zou animo voor zijn als eigenaren hun vierkante meters kunnen verkopen aan een collega.

Bestaande koffieshops breiden dan uit, maar het aantal wordt minder. Daarmee is niet de problematiek opgelost, geeft Leers toe. Hij ziet het vooral ook als een handreiking naar de Belgen, die tegen het bestaan van koffieshops zijn en zich verzetten tegen de verplaatsing van de helft van de shops naar de stadsgrenzen. Een kwestie van imago, stelt Leers. "Het aanbod blijft hetzelfde, maar het beïnvloedt de beeldvorming. Maastricht wil geen drugsstad zijn, de stad zoekt hoe je dat imago kunt vermijden".

Vermindering van shops verkleint ook de aanzuigende werking, is de veronderstelling. Al zit ook daar een contradictie in. Leers verwijst naar Venlo, waar de verplaatsing van twee koffieshops van binnenstad naar de stadsgrens succesvol is gebleken. De overlast is verminderd, het aantal bezoekers verdubbeld. Dat betekent wel dat meer mensen van illegale adressen naar gedoogde shops gaan. Maar de achterdeurdiscussie - de productie en toevoer van cannabis - blijft een probleem, zegt Leers.

Het blijft een enorm spanningsveld waarin de gemeente opereert, benadrukt hij. Vanuit de theorie geredeneerd is er gezien het grote aantal illegale verkoopadressen behoefte aan uitbreiding van koffieshops. Maar Maastricht hanteert een beleid van teruglopend maximum: de vergunning is niet overdraagbaar. Als een eigenaar stopt of overlijdt, gaat de zaak dicht. Op die manier bezien, zou je eerder pleiten voor uitbreiding van het aantal koffieshops, maar dat is - politiek - niet acceptabel. Zeker in de grensstreek niet.

Volgens Leers is de branche bereid tot enige sanering. Twee eigenaren willen wel stopen als ze financieel gecompenseerd worden. Dat zou kunnen door hun vloeroppervlak over te doen aan een collega. Daarover zou de gemeenteraad zich wel moeten uitspreken.

Marc Josemans, voorzitter van de Verenigde Officiële Coffeeshops Maastricht, noemt het een nieuwe invalshoek die het bespreken waard is. "Dat zullen we dus doen. Tot dan geen verder commentaar".