Bron: Maaspost

'De uitspraak van de voorzieningenrechter betekent even uitstel, geen afstel. Daarom teleurgesteld, maar ik blijf vastberaden en strijdbaar om de drugsoverlast voor de burgers van Maastricht op te lossen. Deze uitspraak zet geen streep door ons spreidingsplan Coffeeshops en dus gaan we vooralsnog op de ingeslagen weg voort.'Zo luidt de reactie van burgemeester Gerd Leers van Maastricht op de uitspraak van de voorzieningenrechter om de tijdelijke vestiging van een CoffeeCorner aan de Köbbesweg voor bepaalde tijd te schorsen. Dat betekent dat Maastricht zes weken de kans krijgt om de motivatie op onderdelen nader te onderbouwen.

Volgens de gemeente is dat geen ondoenlijke opgave. Als dat gebeurd is en de onderbouwing opnieuw is getoetst, dan kan de procedure voor de verplaatsing van drie coffeeshops vanuit het centrum naar het buitengebied aan de Köbbesweg worden voortgezet.

De gemeente Eijsden en de Belgische buurgemeenten Visé en Voeren hadden de rechter om schorsing van de procedure gevraagd. Leers:"Het is goed dat de rechter deze zaak kritisch en zorgvuldig behandelt, want er staan grote belangen op het spel. Niet alleen voor de inwoners van Eijsden, Visé en Voeren, maar vooral voor de burgers van Maastricht. Want ook zij hebben recht op een leefbare en veilige woonomgeving. We vechten er al jaren voor om de drugsoverlast te kunnen beteugelen. Daarvoor is het verplaatsen van zeven van de veertien coffeeshops naar de beter controleerbare buitengebieden een adequaat instrument. Want met het huidige gemankeerde Nederlandse gedoogbeleid lukt het nooit om de overlast helemaal weg te nemen."