In het Holoceen (10.000 jaar geleden tot nu) werd het klimaat veel milder. De afzettingen uit het Pleistoceen - de löss - bleek relatief vruchtbare en vooral goed ontwaterde landbouwgrond. Het was de enige grond waarop de Bandkeramiekers - de eerste landbouwers die zich rond 5300 v. Chr. hier vestigden - uit de voeten konden. Hun landbouw was nog zo primitief dat er buiten de löss-gordel van hen nauwelijks sporen gevonden zijn. Zij kapten stukken bos rondom hun boerderij om daar landbouw te bedrijven. De boerderijen waren lange huizen, gebouwd van palen met ertussen vlechtwerkwanden. De dorpjes van 5-7 boerderijen bleven een paar honderd jaar bestaan. Op diverse plaatsen op het Lanakerveld zijn sporen van dergelijk Bandkeramiekers-nederzettingen teruggevonden.

Bandkeramiek

Een nederzetting van Bandkeramiekers