In de vroeg-moderne periode lag het belang van Maastricht voornamelijk in zijn strategische ligging als vestingstad. Dat leidde tot diverse belegeringen. Deze hadden telkens weer grote consequenties voor Oud-Caberg. Door zijn hoge ligging was het relatief droge terras van Caberg voor de belegeraar namelijk een ideale plek om zijn troepen te legeren èn voor de verdediger om een eventuele aanval af te weren.

Frederik Hendrik had zijn hoofdkwartier op de Dousberg opgeslagen. Maar ook op het terras van Caberg waren belangrijke troepenconcentraties. Deze kaart maakt de gigantische invloed van een belegering op het platteland zichtbaar. Bij een dergelijke omsingeling kan met zich voorstellen dat er van de wijngaarden niets overbleef. Op deze kaart is de Zouw de ferme stroom links; daartussen bevindt zich - hier nauwelijks zichtbaar - het gehucht Couwenbergh.

Siege of Maastricht by Frederick Henry in 1632 Obsidio et Expugnatio Traiecti ad Mosam