Net als de plateau's van de heuvellanden werd het Lanakerveld in de Romeinse tijd ontgonnen. Het bodemonderzoek heeft opgeleverd dat hier verscheidene Romeinse villa's hebben gelegen, onder andere langs de huidige Lanakerweg. Maar uit deze Romeinse periode zijn - met uitzondering van de Postbaan als Romeinse weg - geen sporen in het landschap meer over. In de vroege middeleeuwen ontvolkte Europa: naar schatting daalde de Europese bevolking tussen 200 en 700 AD van 67 miljoen naar 27 miljoen mensen. Ook grote delen van Zuid-Limburg raakten ontvolkt en er trad op grote schaal herbebossing op. Of het Lanakerveld geheel ontvolkte is onduidelijk. Het behoorde tot de fiscus Vroenhoven met zijn centrum in Maastricht. Mogelijk dat zich hier wat horigen in hutjes gevestigd hadden, maar zeker is dat niet. Sporen van menselijke activiteit uit deze periode zijn tot op heden niet gevonden maar dat kan ook komen omdat die relatief moeilijk te vinden zijn.