De Lanakerweg en de Van Akenweg gaan terug tot de late middeleeuwen (ergens tussen 1200 en 1500). De Van Akenweg heeft zijn naam pas in 1923 gekregen toen de gemeente Oud-Vroenhoven – die in feite heel Maastricht-West van Smeermaas tot Neercanne omvatte – door de stad werd geannexeerd. De straat is genoemd naar Maximiliaan H.W. van Aken, die van 1799 tot 1892 leefde en woonde op de nog steeds bestaande witte boerderij naast de kerk. Hij stamde uit een oud Maastrichts patriciërsgeslacht dat al in de 16e eeuw schepenen en gezworenen voor de stad leverde en in de 19e eeuw een burgemeester (H.J.W. van Aken, burgemeester van 1855 tot 1860). Maximiliaan van Aken heeft de grond afgestaan voor de bouw van de kerk in 1876 en ook substantieel aan de financiering bijgedragen. Zonder hem zou de kerk er niet gekomen zijn. Met hem stierf het geslacht in mannelijke lijn uit, hoewel er nog tot diep in de twintigste eeuw een vrouwelijke nazaat op de boerderij woonde. Het schijnt overigens nog lang geduurd te hebben voor de naam Van Akenweg aansloeg. Oudere bewoners van Oud Caberg herinneren zich de straat nog als Dorpsstraat, wat jongere als Kerkstraat.