Buurtraad Oud-Caberg: Secretariaat

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Tel: 06-52764407

Maastricht, 14 november 2017.

Aan:   de fractievoorzitters van de politieke partijen van Maastricht

            de leden van de gemeenteraad van Maastricht

 

Zeer geachte mevrouw/meneer,

De Buurtraad van Oud-Caberg wil graag het volgende onder uw aandacht brengen.

De wijk Oud-Caberg grenst aan het Lanakerveld. Voor dit bijzondere gebied zijn in de voorbije jaren vaak voor buurtbewoners schadelijke projecten gepland, die tot nu toe meestal niet gerealiseerd konden worden. Dit heeft geleid tot veel onrust en onvrede onder de buurtbewoners. Het meest recente plan is de ontwikkeling van een reusachtige zogeheten zonneweide, wederom een deelplan, dat door verreweg de meeste buurtbewoners als negatief ervaren wordt.

De buurt is van mening dat ook zij mag rekenen op een consistent stadsbestuur. Daarom  wordt er gevraagd om een totaalplan voor het Lanakerveld. Daarin is geen plaats voor een zonneweide, een enorm oppervlak aan zonnepanelen. Het betreft  een gebied met een hoge cultuur-historische waarde: het oudste landbouwgebeid van Europa, meer dan zevenduizend jaar onafgebroken boerenactiviteiten en dat zou in onze tijd definitief de doodsteek worden toegebracht. Het verlies van maar liefst 42 hectare kostbare landbouwgrond die bedekt gaat worden met iets wat ook op de vele stadsdaken en andere terreinen kan worden gerealiseerd.

Momenteel mag het gebied gedefinieerd worden als stadslandbouw met een grote milieuwinst, vele producten blijven in de stad! Daarnaast heeft het gebied een belangrijke natuur- en recreatiefunctie. Ook zijn er de nodige landmarks.

De buurt wijst op het alternatief van het voormalige stort, de Belvedêre, Deze in principe onbruikbare grond is veel beter geschikt voor zonnepanelen vanwege de hoge ligging, de hele dag zon, schuine taluds met een veel hoger rendement per paneel..

De gemeentelijke motivatie om een zonneweide te plannen in het Lanakerveld ligt in het feit dat het beoogde gebied als reserve locatie bedrijventerrein is bedoeld. Er is indertijd een bij nader inzien ongelukkige beslissing genomen. Het bedrijventerrein zou worden ingericht in samenspraak met België om zo de grote overlast vanuit het Belgische deel te kunnen beperken door een gezamenlijke ontwikkeling. Dat plan is faliekant mislukt. De realiteit is, dat de overlast gigantisch is. Daarom vraagt de buurt om een substantiële, zwaar begroeide aarden wal op de grens teneinde de leefbaarheid te verbeteren.

Het argument dat de gronden, die nu eigendom van de gemeente zijn, indertijd voor veel geld van de boeren zijn gekocht, dient nader genuanceerd te worden. Gebruikers en eigenaren waren voor een groot deel niet dezelfde personen. Bovendien is er sprake van een nieuwe realiteit en heeft de gemeente op veel meer plaatsen haar verlies moeten nemen. Ik wijs daarbij ter illustratie op de stopgezette bouwplannen in Malberg, de problemen bij de financiering van de A2 traverse vanwege de ontoereikende belangstelling voor de woningen aldaar, het grotendeels braakliggende perfect ingericht en dagelijks onderhouden bedrijventerrein zuid, overigens een uitstekende locatie voor zonnepanelen. Voor het Lanakerveld wordt het geldelijke argument wel als zwaarwegend gehanteerd, terwijl in de gehele stad enorme, terechte, bedragen zijn besteed aan de verbetering van de leefomgeving. Trouwens, de financiële bate van het zonneweide plan wordt voor de gemeente en haar inwoners nogal rooskleurig voorgesteld. Het ziet erna uit dat de grote beleggers met de  gesubsidieerde winsten aan de haal gaan.

Ik hoop van harte dat U bovenstaande problematiek op een voor ons positieve wijze in uw programma, wilt opnemen. Natuurlijk heb ik in mijn schijven me beperkt tot de hoofdlijnen. Ik ben altijd bereid om desgewenst te zorgen voor een verdiepte toelichting.

 

Met vriendelijke groeten,

Wytze Jellema (voorzitter), namens de buurtraad en inwoners van Oud-Caberg.