Bron: Dagblad de Limburger

Lanaken – tijdens archeologisch onderzoek in Lanaken zijn opgravingen gedaan die grote invloed hebben voor collecties uit de Late Bronstijd. Het onderzoek werd gedaan ter voorbereiding op de aanleg van een 4,5 hectare groot industrieterrein met overslag station. Het betreft de grootste vlakdekkende opgraving ooit uitgevoerd in Limburg.

Het gaat volgens onderzoekers om de meest interessante vondst van een nederzetting uit de Late Bronstijd (1150-850 v.Chr.). Er werden vier kuilen gevonden met een doorsnede van circa vier meter. Over de functie van de kuilen bestaat nog geen duidelijkheid. Werden ze aangelegd voor de winning van leem, om vervolgens te worden gestort met huishoudelijk vuil?

Of zijn ze ooit aangelegd voor de opslag van graan en andere levensmiddelen. Voor de opslag van voedsel dienden ook de vijftien 'spiekers' die werden aangetroffen: zespalige opslagruimtes. De kern van de bijbehorende nederzetting is niet gevonden. Deze bevindt zich waarschijnlijk ten zuiden van de opgraving, onder een opslagterrein voor containers.

De oudste vondsten dateren uit het Midden-Paleolithicum (circa 100.000 jaar geleden): grote vuurstenen afslagen die op het terrein zijn terecht gekomen door de aanleg in de 19e eeuw van een verdiept spoortracé.