head

Aan de buurtraad zijn vragen gesteld over het indienen van een bezwaarschrift tegen de plaatsing van een reusachtige windturbine op het Goboterrein te Lanaken naast de papierfabriek van Sappi, ongeveer in het verlengde van de Pergamijndonk. Er is gevraagd naar een soort sjabloon voor zo'n bezwaar. De gemeente Maastricht heeft u een brief doen toekomen, waarin wordt aangegeven dat bezwaar maken mogelijk is, echter in deze brief is een kardinale typefout gemaakt. Er wordt gesteld dat bezwaar maken mogelijk is tot 22 juli a.s. echter dat moet zijn 22 juni. Deze termijn is helaas verstreken Overigens heeft de buurtraad reeds een bezwaarschrift ingediend waarvan u de tekst aantreft op de website van Oud-Caberg. U kunt van deze tekst gebruikmaken, u kunt die tekst zelfs integraal overnemen ten behoeve van uw eigen bezwaarschrift tegen de 2 Ecopower turbines. Deze bezwaartermijn loopt tot 26 juli a.s. echter het referentienummer is anders: OMV-2019074696. U hoeft dan alleen maar de personalia te veranderen. U kunt er overigens ook voor kiezen om met een groep personen bezwaar aan te tekenen, iedereen moet dan wel duidelijk vermeld worden.

De buurtraad hoopt dat velen nog bezwaar zullen maken tegen de 2 Ecopower turbines die nog dichter bij onze woningen komen te staan. Het is belangrijk om nu een krachtig signaal af te geven richting gemeente Lanaken. De buurtraad heeft al diverse keren contact gehad met Lanaken.