Bron: Dagblad de Limburger 31-07-2008

Maastricht - Woningbouw op een voormalige stortplaats is nog nergens vertoond. Maastricht kan de primeur krijgen. Een uitvoeringsplan wordt momenteel uitgewerkt.

Het in 2004 geopperde plan om huizen te bouwen op drie voormalige aaneengesloten stortplaatsen in het Maastrichtse Belvédèregebied is nog steeds actueel. Allerlei onderzoeken leverden de afgelopen jaren positieve resultaten op. Technisch zijn er geen problemen, mits bepaalde voorwaarden worden gerespecteerd.

Momenteel wordt een definitief bouwplan voorbereid, waarover mogelijk dit jaar een besluit wordt genomen. Het uitgebreide onderzoek naar de aanpak van stortplaatsen wordt landelijk met grote belangstelling gevolgd. Niet voor niks droeg de rijksoverheid bijna een half miljoen euro bij aan de onderzoekskosten.

Gebruik van de voormalig vuilstort voor woningbouw wordt door het ministerie van VROM 'interessant' genoemd. "Het zijn vaak strategisch gelegen plekken die als uitbreidingslocatie relevant kunnen zijn. Als het project erin slaagt goede oplossingen te vinden is het voorbeeldwaardig."

In Maastricht gaat het om drie plekken: het stort van wegenbouwer Lieben, van sanitairfabriek Sphinx en de gemeentelijke stortplaats Bosscherveld, die samen een oppervlakte hebben van 12,5 hectare. Onderzoek wees uit dat de ondergrondse chemische processen tot rust zijn gekomen. De stortplaatsen zijn 'uitgewerkt', zoals het wordt genoemd. Risico's van watervervuiling of gasvorming zijn er niet of amper.

Desondanks is voorgesteld om de toekomstige huizen en appartementen te bouwen op een zogenoemde 'beschermende woonschelp', een betonnen afscheiding tussen ondergrond en woning. Omdat de afvallagen geen stabiele ondergrond vormen, moeten de huizen op heipalen worden gebouwd die tussen de tien en achttien meter diep geslagen worden om een goede fundering te garanderen.

Op korte termijn moet duidelijk worden hoe het zit met de financiële haalbaarheid van het project, omdat een terugkoopgarantie moet worden ingebouwd voor mensen die eventueel spijt krijgen dat ze een 'huis op een belt' hebben aangeschaft.

Als een bouwplan de goedkeuring krijgt, volgt nog een saneringsplan. Ook moet worden nagedacht over nazorg: welke risico's zijn te bedenken, wie is verantwoordelijk voor eventuele onvoorziene ontwikkelingen en hoe worden risico's in de gaten gehouden en mogelijke financiële consequenties afgedekt?

Agentschap SenterNovem, gespecialiseerd in duurzaamheid en innovatie, is betrokken bij de planvoortgang.