logo liberale partij maastricht web 01

Aan het college van B&W van Maastricht

10 september 2018

Art 47 RvO vragen m.b.t.: ontbreken van landbouwvisie en de gevolgen daarvanGeachte college,

De Liberale Partij Maastricht maakt zich zorgen over het verdwijnen van de landbouw/akkerbouwgebieden in onze stad. In de middeleeuwen was Maastricht geheel zelfvoorzienend qua landbouw. U heeft er schijnbaar geen moeite mee om deze vruchtbare grond aan te wenden voor bouwgrond (Ravelijn) of zonnepaneelvelden (Lanakerveld), terwijl we toch voldoende braakliggende terreinen hebben waar dat ook goed kan.

We vragen ons af of u denkt dat groente en aardappelen in de potjes van Hak groeit en brood zomaar uit de oven komt. Wellicht heeft u er nog nooit bij stilgestaan. Maar wij vinden het een korte termijnvisie om landbouwgrond op te offeren terwijl er zelfs alternatieve locaties zijn.

We zijn geen voorstander om het grote landbouwgebied Lanakerveld, dat voor 20.000 gezinnen landbouwproducten levert, op te offeren voor zonnepanelen. Het liefste hadden we dat u eerst begon met het plaatsen van zonnepanelen op Belvedére-stort en nadien op het Tregaterrein en deze vruchtbare landbouwzône van Lanakerveld bespaart. Dat zelfde geldt ook op het landbouwterrein bij de Ravelijn waar 12 villa’s gepland zijn. Bouw de villa’s niet dáár maar op een andere locatie.

Een andere grote bedreiging voor de landbouw is Natuur Monumenten. We vinden het een slechte zaak dat Natuur Monumenten landbouwterrein in schaart (vaak voor een appel en een ei en er vaak niet om schroomt dit verder te verkopen voor de marktprijs).
We moeten ons bewust zijn dat de mens afhankelijk is van de boer en zijn (landbouw)producten, koeien, melk, boter eieren die hij levert, granen voor brood, . Er wordt gesteld dat landbouw, koeien de omgeving vervuilen, maar we zullen toch moeten eten? Bovendien is de mens de grootste vervuiler, maar deze discussie wordt krampachtig vermeden.

Om een heroverweging te maken op het terugdringen van landbouwgrond, het verdwijnen van belangrijke bronnen van voedsel, het vermijden van nog meer aanvoer van producten per vrachtwagens en dus nog meer luchtvervuiling veroorzaakt, het verdwijnen van kostbare werkgelegenheid, het terugdringen van de zelfvoorzienendheid, willen wij u vragen om op korte termijn een landbouwvisie te ontwikkelen op de landbouwgronden in onze stad.

  1. Bent u het met ons eens dat mensen niet zonder landbouwgrond kunnen bestaan?
  2. Bent u het met ons eens dat het belangrijk is om landbouwgrond te behouden voor onze stad?

  3. Hoeveel ha zijn we de afgelopen 25 jaar aan landbouwgrond kwijtgeraakt in onze stad?

  4. Bent u het met ons eens dat er een einde moet komen aan het terugdringen van landbouwgrond en hoe neemt u uw verantwoordelijkheid?

  5. Bent u bereid om een landbouwvisie te ontwikkelen voor de stad Maastricht voor 2020?

Namens de Liberale Partij Maastricht
Kitty Nuyts.

 


Downoad hier de gestelde vragen en antwoorden van de gemeente