De Luibe 1

Extra info van het wijngenootschap NGW Maestricht

telefoonnummer 06-18686178.

Marjo Bronckers-Soons secretaresse

Voor 2023 de volgende data:

Vrijdagavond 19.00 uur-23.00 uur

Vrijdagavond 25-8

Vrijdagavond 13-10

Zaterdagmiddag van 14.00 uur-18.00 uur.

Zaterdagmiddag 11-11

Zaterdagmiddag 9-12