Bron: RTV Maastricht


De buurtraad meldt dat met name Malberg en Oud-Caberg nu al veel last hebben van de huidige windturbines op het industriegebied aan de rand van Lanakerveld.

 Lanakerveld

De molens zouden veel te dichtbij de huizen staan. Het geluid van de draaiende wieken, een ‘totaal verknoeide’ horizon, lichtvervuiling en een naargeestige uitstraling zouden het welzijn en de gezondheid van de omwonenden al vele jaren negatief beïnvloeden, zo stelt men. Het plan om de drie oude windmolens te vervangen door vier hogere exemplaren maakt de situatie alleen maar erger, meent de buurtraad. Zo zouden de huizen drastisch in waarde dalen en misschien zelfs onverkoopbaar raken.

Bezwaar

Een felle reactie van de gemeente Maastricht is volgens de briefschrijvers dan ook de enige optie om het tij te keren. Graag ontvangt men van het stadsbestuur op korte termijn een uitnodiging om samen met de buurtbewoners de zaak te bespreken. De omwonenden laten het er hoe dan ook niet bij zitten, stelt men. Men zal zich met de kwestie richten tot de provinciale en landelijke politiek, en als het moet zal men ook bezwaar gaan aantekenen bij de Belgische overheid, aldus Buurtraad Oud-Caberg.